Körmendi partnerség

partnerségi egyeztetés


Partnerségi egyeztetési eljárás

2016. február 18. 23:03:30  nyomtatási kép
Tisztelt Partnerek!

Körmend Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban TR Rendelet) 41. §. szerint véleményezési eljárását kívánja önkormányzat lefolytatni az alábbiak tárgyában.

Az önkormányzat az eljárás megindítása előtt a 24/2013 (III.27.) határozatában döntött a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési Szabályzatáról, melyeket jelen eljárásban is alkalmazni kíván.

Jelenleg önkormányzati kezdeményezésre egy témában, míg lakossági kérelem okán két ügyben kerül sor a rendezési terv módosítására. A módosítást egyszerűsített eljárás keretében kívánjuk végrehajtani. A mellékelt dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti véleményezési szakaszhoz készült.

A tervezett módosítások:

1. KMD 2016_1-1 • Mk kertes mezőgazdasági övezetek szabályozása

2. KMD 2016_1-2 • Vt-8 településközponti vegyes övezetek szabályozása

3 KMD 2016_1-3 • Lke-KV kertvárosias lakóterületek szabályozása


A tervezett módosítások mértéke nem igényli a Településfejlesztési koncepció, illetve az Integrált városfejlesztési stratégia módosítását.

Kérem, hogy tekintettel a TR Rendelet 31. § (1) rendelkezéseire, véleményét legkésőbb 2016. március 06.-ig levélben Körmend Város Önkormányzata (cím: 9900 – Körmend, Szabadság tér 7. ) megküldeni szíveskedjék.

Körmend, 2016. február 18.

                               Üdvözlettel,

Bebes István
polgármester s.k.


Letölthető dokumentumok:

Körmend Város Településrendezési eszközeinek módosítása
Melléklet 1-1
Melléklet 1-2
Melléklet 1-3


A hozzászóláshoz regisztráció szükséges !