Körmendi partnerség

partnerségi egyeztetés


Partnerségi felhívás

2016. április 14. 16:20:52  nyomtatási kép

Tisztelt Partnerek!

 Körmend Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban TR Rendelet) szerint módosítani kívánja a város településrendezési eszközeit, amely teljes eljárás során az előzetes tájékoztatási szakaszát indítja jelen levelével, Partnerek felé.

Az önkormányzat az eljárás megindításakor a 24/2013 (III.27.) határozatában rögzített, a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatáról szóló előírások alapján felhívja az érdekelt leendő partnereket, hogy előzetes véleményüket megtehessék az önkormányzat felé.

A módosítást teljes eljárás keretében kívánjuk végrehajtani.

 A módosítás települési célja:

A Képviselő-testület eleget téve a 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben és a 253/1997.(XII.20.) kormányrendelet előírásainak a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte, amelynek célja a város területét egységesen ábrázoló, egységes jelkulccsal bíró településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat, annak mellékleteként a szabályozási terv elkészítése.

Körmend város településrendezési tervei – jelenleg alapdokumentumok – a 2001-2003. között időszakban készültek. A településfejlesztési koncepciót 2001-ben fogadták el, a településszerkezeti tervet 2003-ban. A településszerkezeti tervet az akkor hatályos területrendezési terveknek megfelelően 2008-ban módosították, illetve a városfejlesztési célok kiszolgálása érdekében 2007-ben, majd 2010-től több alkalommal.

A szabályozási terv összetettebb szerkezetű, melynek elfogadására 2003-ban kerül sor a külső városrészek vonatkozásában, míg a Belváros vonatkozásában 2007-ben került sor. A szerkezeti terv változtatásokkal együtt a szabályozási terv kiegészítése többszöri módosítással történt, amelyet az építési igények kielégítése, és az esetleges korlátozások alapján szükségessé váló önkormányzat felelősségvállalás is indokolttá tett. Korábban a Rába-parti építési tilalom feloldása, szennyvíz beruházás kapcsán volt folyamatban rendezési terv készítése. Az ITS 2015-ben elkészült. 2015-ben az M8-as gyorsforgalmi út nyomvonal kijelölése a településrendezési eszközökben megtörtént.

Az új településrendezési eszközök a jelenleg hatályos ingatlan-nyilvántartási adatbázis felhasználásával kerül kimunkálásra. A jelenleg eltérő típusú és feldolgozású egységes formába nem megjeleníthető településszerkezeti tervet egységes tervként kívánja ábrázolni. Az eltérő jelkulcsú és felépítésű szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot egységesíteni kell az építéshatósági munka számára. A rendelet alkotás során a túlszabályozott és tagolt építési övezeti rendszert egyszerűsíteni kell.

A felülvizsgálat, módosítás célja Körmend város gazdasági fejlődésének biztosítása, a lakossági igények kielégítése, a településrendezési eszközök karbantartása, a helyi sajátosságoknak megfelelő jogszabályi környezet kialakítása.

 A terület-felhasználások szempontjából külön kiemelendő az város gazdaságfejlesztésének támogatása ipari gazdasági területek biztosításával, a meglévő ipari terület nyugati és északi irányú bővítésével.

  Kérem, hogy tekintettel a TR Rendelet 37. § (4) rendelkezéseire, előzetes véleményét, regisztrációt követően 21 napon belül, de legkésőbb 2016. május 6.-ig levélben Körmend Város Önkormányzata (cím: 9900 – Körmend, Szabadság tér 7. ) megküldeni szíveskedjék.

 Körmend, 2016. április 14.

                                   Üdvözlettel,


Bebes István
polgármester s.k.


A regisztrációs adatlapot letöltheti >>>itt<<<A hozzászóláshoz regisztráció szükséges !