Körmendi partnerség

partnerségi egyeztetés


Partnerségi felhívás

2016. május 05. 08:10:22  nyomtatási kép

Tisztelt Partnerek!


 Körmend Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban TR Rendelet) 41. §. szerint véleményezési eljárását kívánja önkormányzat lefolytatni az alábbiak tárgyában.

Az önkormányzat az eljárás megindítása előtt a 24/2013 (III.27.) határozatában döntött a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési Szabályzatáról, melyeket jelen eljárásban is alkalmazni kíván.

Körmend Város Önkormányzata 2016. március 31-i döntésével módosítani kívánja a város szabályozási terveit.


A módosítást egyszerűsített eljárás keretében kívánjuk végrehajtani.


 A tervezett módosítás:

1. KMD 2016_2 •  Rákóczi u.-Kossuth u.-Thököly u.- Arany u. által határolt tömb  szabályozása


 A tervezett módosítások mértéke nem igényli a Településfejlesztési koncepció, illetve az Integrált városfejlesztési stratégia módosítását.


Kérem, hogy tekintettel a TR Rendelet 31. § (1) rendelkezéseire, véleményét legkésőbb 2016. május 21.-ig levélben Körmend Város Önkormányzata (cím: 9900 – Körmend, Szabadság tér 7. ) megküldeni szíveskedjék. 

 

Körmend, 2016. május 5.


                Üdvözlettel,


Bebes István
polgármester s.k.


Letölthető dokumentumA hozzászóláshoz regisztráció szükséges !