Körmendi partnerség

partnerségi egyeztetés


Lakossági fórum

2017. október 27. 20:30:18  nyomtatási kép

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Körmenden működő érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, és vallási közösségek Képviselői, Vezetői!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Körmend Város Önkormányzata a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet (továbbiakban: Szakrendelet) előírásai szerint, a Miniszterelnökség által kiadott Útmutató figyelembe vételével megkezdte. A Településképi Arculati kézikönyv elkészült.A feladat szakmai irányítását megbízásomból Rápli Pál önkormányzati főépítész látja el.

A Kézikönyv bemutatása érdekében a szakrendelet 29/A (1)-(3) pontjai alapján Körmend Város Önkormányzata


LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart, amelyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.


A fórum kezdési időpontja: 2017. november 9., csütörtök 18.00 óra

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagyterme, 9900 – Körmend, Szabadság tér 7.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (IX.1.) önkormányzati rendeletealapján véleményüket a szabályzat 4. pontja alapján juttathatják el, legkésőbb 2017.november 17. péntek 12.00 óráig.

Tisztelettel:

Körmend, 2017. október 20.


Bebes István
polgármester s.k.
Körmend Város Önkormányzata


A Településképi Arculati Kézikönyve letölthető ittA hozzászóláshoz regisztráció szükséges !