Körmendi partnerség

partnerségi egyeztetés


Lakossági fórum

  nyomtatási kép
HIRDETMÉNY

Tárgy: Körmend Településrendezési eszközök módosítása – Tájékoztatás, lakossági fórum.


Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Körmenden működő érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, és vallási közösségek Képviselői, Vezetői!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Körmend Város Önkormányzata a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet (továbbiakban: Szakrendelet) előírásai szerint, a Körmend város Településrendezési eszközök módosítása mellett döntött. Az előzetes vélemények figyelembevételével készült munkaközi dokumentáció ismertetése céljából, valamint a szakrendelet és a helyi Partnerségi Szabályzat alapján Körmend Város Önkormányzata

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart, amelyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

A fórum időpontja: 2019. január 29., kedd 13.00 óra
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagyterme, 9900 – Körmend, Szabadság tér 7.

A módosítás tárgya:
- Körmend, 0131/15 hrsz. ingatlan teljes területe átminősítésre kerüljön "Kbá" jelű építési övezetbe,
- Körmend, HÉSZ módosítása a Lk-4 jelű építési övezetben a saroktelkek eltérő beépítettségi mutatójának szabályozásával,
- Körmend, Rába parti Ökocentrum - HÉSZ előírás módosítása,
- Körmend, Büdös-árok szivattyútelep és környezetének belterületbe vonása, továbbá
- Körmend biológiai aktivitási érték számítás alapján szükséges kompenzáció.


Körmend Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelete alapján véleményüket a szabályzat 9.§. alapján juttathatják el, legkésőbb 2019. február 6-ig.


                           Tisztelettel:


Körmend, 2019. január 21.
 
Bebes István
polgármester s.k.
Körmend Város ÖnkormányzataVéleményezési dokumentáció letölthető >>>itt (pdf formátumban)


A hozz?sz?l?shoz regisztr?ci? sz?ks?ges !